BILANS-REWID-STANDARD

 Biegli Rewidenci i Doradcy   

 Finansowi Spółka z o.o.

 ul.Opinogórska 4 lok.35

 04-039 Warszawa

 tel. (22) 813-33-81

 tel. 604-270-467

 Oddział w Wasilkowie:

 ul.Brzozowa 18

 16-010 Wasilków

 tel.(85) 718-52-34

O Nas

Istniejemy od 1993r. Zakres naszych usług obejmuje głównie:

a)      badanie sprawozdań finansowych,

b)     audyt środków unijnych,

c)      ekspertyzy ekonomiczno – finansowe,

d)     przekształcenia, podział i łączenie spółek prawa handlowego wg KSH,

e)      szkolenia w zakresie rachunkowości.


 

 Nazwa firmy: BILANS-REWID-STANDARD

                         Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Spółka z o.o.

 Siedziba: 04-039 Warszawa, ul.Opinogórska 4 lok.35

 Rok założenia: 1993

 Nr wpisu do KRS: 0000141299

 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: 3511

 Regon: 010286454

 NIP: 521-052-56-22

 Kapitał Zakładowy: 50.000,00

 Kapitał opłacony: 50.000,00

 Zarząd Spółki: Marian Rogowski - Prezes

                          Maria Rogowska - Wiceprezes

 tel.: (22) 813-33-81

 tel.: 604-270-467